Skip to main content

महर्षि विश्वामित्र जी, प्रभु श्रीराम जी को सर्वप्रथम किस अतिविशिष्ट विद्या को दिए थे?

 


 

प्रश्न : महर्षि विश्वामित्र जी, प्रभु श्रीराम जी को सर्वप्रथम किस अतिविशिष्ट विद्या को दिए थे?

उत्तर: महर्षि विश्वामित्र जी, प्रभु श्रीराम जी को सर्वप्रथम "बला" और "अतिबला" नामक अतिविशिष्ट विद्या को दिए थे?


वाल्मीकि रामायण / बालकाण्ड / २२ सर्ग / श्लोक १३Comments