Skip to main content

भृगुनंदन भगवान परशुराम के माता और पिता कौन थे?

                      प्रश्न : भृगुनंदन भगवान परशुराम के माता और पिता कौन थे?

उत्तर: भगवान परशुराम के: माता : रेणुका पिता : महर्षि जमदग्निComments