Skip to main content

महाबली कार्तिविर्य अर्जुन किनके पुत्र थे?

                                               
प्रश्न : महाबली कार्तिविर्य अर्जुन किनके पुत्र थे?

उत्तर:

पिता : कृतवीर्य माता : शीलधना

भविष्य पुराण / उत्तर पर्व / अध्याय १०६

द्वारा अनुज मिश्रा

+91 99001 44384

Comments